KLEMENT

TRIZULJAKBIOGRAFIA

12.11.1958, Bratislava

Žije a pracuje v Bratislave, pôsobí ako autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov.
V rokoch 1973 – 1977 študoval na Strednej priemyselnej škole sklárskej v Novom Bore.
V rokoch 1977 – 1982 absolvoval štúdium na Fakulte architektúry VUT v Brne a na Fakulte architektúry SVŠT
v Bratislave. Autor sa prevažne venuje projektom stavieb pre bývanie, administratívu a tvorbe sakrálnych stavieb. Vo svojej práci kladie dôraz na uplatnenie skla
a výtvarného diela v architektúre.
projekty
začiatok

© ateliér trizuljak 2004