MAREK
TRIZULJAK


BIOGRAFIA

7.6.1953, Bratislava

Žije a pracuje v Seničke, pri Olomouci – Česká republika.
Člen Únie výtvarných umelcov Olomoucka.V rokoch 1968 – 1973
študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole sklárskej v
Železnom Brode, na oddelení hutníckeho tvarovania skla,
u profesora Pavla Ježka. V rokoch 1975 - 1981 absolvoval
štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ateliér
monumentálnej a figurálnej maľby profesora Arnošta Paderlíka.
Autor sa prevažne venuje voľnej maliarskej a sklárskej tvorbe
a výtvarným realizáciám v architektúre. Okrem toho sa zaoberá
výtvarnou fotografiou a písaním poetických textov a úvah.
- projekty -
- začiatok -

© ateliér trizuljak 2004